AddToAny Buttons

 

ฝึกแต่งอาหารทาง กันไหม ?

ฝึกทักษะตกแต่งอาหารให้งามประทับใจแบบมืออาชีพ  ด้วยคลาส “แต่งอาหารให้ปัง” เลือกเรียนได้ทั้งสองแบบคือ

1.เรียน และปฎิบัติจริงในห้องเรียน หรือ

2.เรียน ทางออนไลน์

สอนโดย เชฟชั้นนำ เป็นที่ยอมรับระดับโลก อาจารย์ ประชัน วงษ์อุทัยพันธ์ มือหนึ่งในเรื่อง Food design ที่กวาดรางวัลการแข่งขันมาแล้วมากมายในระดับนานาชาติ 

 

 

สมาคมการค้า เอสเอ็มอี และแฟรนไชส์ไทย มีทางเลือกให้ผู้สนใจเรียนสร้างระบบแฟรนไชส์ สามารถเรียนได้ทั้ง รูปแบบ

1.เรียนในห้องเรียน (เรียนห้าวัน ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม)

2.เรียนทางออนไลน์

โดยผู้เรียนจะได้รับ ความรู้ในเรื่อง

1.จะขายแฟรนไขส์ ต้องทำอะไรบ้าง

2.ทำแฟรนไชส์อย่างไร ให้ยั่งยืน

3.ขั้นตอนการสร้างระบบแฟรนไชส์

4.การเขียนคู่มือ

5.กฏหมายที่เกี่ยว และสัญญาแฟรนไชส์

7.การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์

8.วิธีขายแฟรนไชส์ และ การปิดการขาย

7.การดูแลแฟรนไชซี่อย่างต่อเนื่อง

 

ผู้เรียนจะได้รับ เครื่องมือประกอบการเรียนอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ครบบวงจริงๆ คือ